สิ่งที่อันตรายยิ่งนักของยาเค

แม้ผู้เสพสารเสพติดมีการใช้ยาเคเพื่อเพิ่มความสบายให้กับตัวเอง ด้วยเหตุว่าด้วยฤทธิ์และผลพวงที่จะก่อกำเนิดความร้ายแรงขึ้นมาด้วยเหตุว่าสารของเคตามีน ทำให้ยาเคส่งผลกระทบที่เกิดอันตรายต่อร่างกายรวมถึงจิตใจในหลายๆเรื่อง รวมทั้งนี่เกิดเรื่องอันตรายของยาเคที่คุณอาจไม่เคยทราบมาก่อน

  1. อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจรวมทั้งหัวใจ

ถ้าหากใช้ยาเคเกินจำนวนจะทำให้ระบบการหายใจเกิดการติดขัด อาจก่อให้เกิดระบบหายใจล้มเลวและอาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตได้ เพราะตัวยาจะไปเร่งการทำงานของหัวใจ

  1. อันตรายต่อสมอง

เกิดอาการประสาทหลอนเพราะยาเคไม่เพียงแต่ทำให้อาการทางด้านจิตใจยังมีการออกมาพูดว่าการใช้ยานี้จะมีผลต่อการทำงานของสมองทำให้สมองไม่เหมือนเดิม สมองแปรปรวนไป การรับรู้ผิดแปลกไป

  1. การเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ดีเหมือนปกติ

เพราะสารเสพยาเคโดยตลอดทำให้กล้ามแข็งและเกร็ง ทำให้มรรถภาพของร่างกายก็เลยปฏิบัติงานไม่ใส่ผสานกัน กำเนิดอาการเดินเซ หกล้มได้ง่าย ซึ่งนี่ยังรวมไปการพูดและก็การมองมองเห็น ที่ทำให้เกิดอาการทางลิ้นแข็ง บอกไม่ชัดเจน และก็สายตาพร่าเลือนอีกด้วย

  1. การใช้ยาเกินขนาดเกิดขึ้นได้ง่ายสุดๆ

ยาเคมีผลต่อผู้ใช้ไม่เหมือนกัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจำเป็นต้องใช้จำนวนเท่าใดเพื่อรู้เรื่องมึนเมาเหมือนเดิม ก็เลยชอบนำมาซึ่งการก่อให้เกิดการใช้ยาเกินขนาดหรือโอเวอร์โดสได้ง่าย หรือบางครั้งบางคราวการใช้ยาเกินขนาดสามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้ยาเคบางส่วน ถ้าใช้ร่วมกับยาอื่นหรือแอลกอฮอล์

  1. คุณสามารถจบลงด้วยการเป็นคนวิกลจริต

เมื่อใช้สม่ำเสมอเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ฤทธิ์หลอนประสาทของยาเคสามารถทำให้ผู้เสพประสพกับสถานการณ์โรคทางจิต จนถึงเปลี่ยนเป็นคนวิกลจริตได้ท้ายที่สุด

By gift

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *